Language of document :

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. července 2007 - Al-Aqsa v. Rada

(Věc T-327/03)1

("Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření namířená proti některým osobám a entitám v rámci boje proti terorismu - Zmrazení finančních prostředků - Žaloba na neplatnost - Odůvodnění")

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Nizozemsko) (zástupci: V. Koppe a L. Janssen, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bishop a S. Marquardt, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na neplatnost jednak části rozhodnutí Rady 2003/480/ES ze dne 27. června 2003, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/974/ES (Úř. věst. L 160, s. 81), a jednak rozhodnutí Rady 2003/646/ES ze dne 12. září 2003, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/480/ES (Úř. věst. L 229. s. 22)

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Rady 2006/379/ES ze dne 29. května 2006, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/930/ES, se zrušuje v rozsahu, v jakém se týká Stichting Al-Aqsa.

O návrhu na určení protiprávnosti nařízení Rady č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001, podaném na základě článku 241 ES, není třeba rozhodovat.

Rada ponese kromě vlastních nákladů řízení i náklady řízení Stichting Al-Aqsa.

Nizozemské království ponese své náklady řízení

____________

1 - Úř. věst. C 289, 29.11.2003.