Language of document :

Решение на Първоинстанционния съд от 4 юли 2007 г. - Bouygues и Bouygues Télécom / Комисия

(Дело T-475/04)1

("Държавни помощи - Мобилна телефония - Изменение на такси, дължими от Orange France и SFR за лицензии за UMTS - Решение за установяване на липсата на държавна помощ")

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Bouygues SA (Париж, Франция) и Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt, Франция) (представители: L. Vogel, J. Vogel, B. Amory, A. Verheyden, F. Sureau и D. Théophile, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J.L. Buendia Sierra и C. Giolito)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Френска република (представители: G. de Bergues и S. Ramet); Société française du radiotéléphone - SFR (Париж, Франция) (представители: C. Vajda, QC, и A. Vincent, avocat); и Orange France SA (Montrouge, Франция) (представители: A. Gosset-Grainville и S. Hautbourg, avocats)

Предмет

Иск за отмяна на решението на Комисията от 20 юли 2004 г. (Държавна помощ NN 42/2004 - Франция) относно изменението на такси, дължими от Orange и SFR за лицензии за UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Bouygues SA и Bouygues Télécom SA следва да заплатят солидарно направените от тях разноски, тези на Комисията, както и направените от Orange France SA и от Société française de radiotéléphone - SFR.

Френската република ще понесе направените от нея разноски.

____________

1 - ОВ C 69, 19.3.2005 г.