Language of document :

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 4. července 2007 - Bouygues a Bouygues Télécom v. Komise

(Věc T-475/04)1

"Státní podpory - Mobilní telefonní služby - Úprava výše poplatků, které mají zaplatit Orange a SFR na základě licencí UMTS - Rozhodnutí konstatující neexistenci státní podpory"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Bouygues SA (Paříž, Francie) a Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billacourt, Francie) (zástupci: L. Vogel, J. Vogel, B. Amory, A. Verheyden, F. Sureau a D. Théophile, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. L. Buendia Sierra a C. Giolito, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Francouzská republika (zástupci: G. de Bergues a S. Ramet, zmocněnci); Société française du radiotéléphone - SFR (Paříž, Francie) (zástupci: C. Vajda, QC, a A. Vincent, advokát); a Orange France SA (Montrouge, Francie) (zástupci: A. Gosset-Grainville a S. Hautbourg, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2004 (Státní podpora NN 42/2004 - Francie) týkajícího se úpravy výše poplatků, které mají zaplatit Orange a SFR na základě licencí UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Bouygues SA a Bouygues Télécom SA ponesou společně a nerozdílně vlastní náklady řízení a rovněž se jim ukládá náhrada nákladů řízení Komise, jakož i Orange France SA a Société française du radiotéléphone - SFR.

Francouzská republika ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 69, 19.3.2005.