Language of document :

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 4.7.2007 - Bouygues ja Bouygues Télécom v. komissio

(Asia T-475/04)1

(Valtiontuet - Matkapuhelinliikenne - Orangen Francen ja SFR:n UMTS-toimiluvista suoritettavaksi määrättyjen toimilupamaksujen muutos - Päätös, jossa todetaan, että valtiontukea ei ole myönnetty)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Bouygues SA (Pariisi, Ranska) ja Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt, Ranska) (edustajat: asianajajat L. Vogel, J. Vogel, B. Amory, A. Verheyden, F. Sureau ja D. Théophile)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. L. Buendia Sierra ja C. Giolito)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues ja S. Ramet); Société française du radiotéléphone - SFR (Pariisi, Ranska) (edustajat: C. Vajda, QC, ja asianajaja A. Vincent) ja Orange France SA (Montrouge, Ranska) (edustajat: asianajajat A. Gosset-Grainville ja S. Hautbourg)

Oikeudenkäynnin kohde

Orangen ja SFR:n UMTS-toimiluvista (Universal Mobile Telecommunications System) suoritettavaksi määrättyjen toimilupamaksujen muutoksesta 20.7.2004 tehtyä komission päätöstä (valtiontuki NN 42/2004 - Ranska) koskeva kumoamisvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Bouygues SA ja Bouygues Télécom SA vastaavat yhteisvastuullisesti omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaavat komission, Orange France SA:n sekä Société française de radiotéléphone - SFR:n oikeudenkäyntikulut.

Ranskan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 -

2 - EUVL C 69, 19.3.2005.