Language of document :

Pirmās instances tiesas 2007. gada 4. jūlija spriedums - Bouygues un Bouygues Télécom/Komisija

(lieta T-475/04) 1

Valsts atbalsts - Mobilā telefonija - Izmaiņas Orange France un SFR maksā par UMTS licencēm - Lēmums, kurā konstatēta valsts atbalsta neesamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Bouygues SA, Parīze (Francija) un Bouygues Télécom SA, Buloņa-Bilankūra [Boulogne-Billancourt] (Francija) (pārstāvji - L. Vožels [L. Vogel], Ž. Vožels [J. Vogel], B. Eimorijs [B. Amory], A. Verheidens [A. Verheyden], F. Suro [F. Sureau] un D. Teofīls [D. Théophile], advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - H. Buendia Sjerra [J. L. Buendia Sierra] un K. Žiolito [C. Giolito], pārstāvji)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas atbalstam: Francijas Republika (pārstāvji - Ž. de Bergess [G. de Bergues] un S. Ramē [S. Ramet], pārstāvji); Société française du radiotéléphone - SFR, Parīze (Francija) (pārstāvji - K. Vajda [C. Vajda], QC, un A. Vensāns [A. Vincent], advokāts); Orange France SA, Montrūža [Montrouge] (Francija) (pārstāvji - A. Žosē Grenvijs [A. Gosset-Grainville] un S. Otbūrs [S. Hautbourg], advokāti)

Priekšmets

Lūgums atcelt Komisijas 2004. gada 20. jūlija lēmumu (Valsts atbalsts NN 42/2004 - Francija) par izmaiņām Orange un SFR maksā par UMTS (Universālā mobilo teleskaru sistēma) licencēm.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Bouygues SA un Bouygues Télécom SA solidāri sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas un atlīdzina Komisijas, kā arī Orange France SA un Société française du radiotéléphone - SFR tiesāšanās izdevumus;

Francijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 69, 19.03.2005.