Language of document :

Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă din 4 iulie 2007 - Bouygues și Bouygues Télécom/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza T-475/04)1

("Ajutoare de stat - Telefonie mobilă - Modificarea redevenţelor datorate de Orange France și SFR pentru licenţele UMTS - Decizie de constatare a inexistenţei unui ajutor de stat")

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamante: Bouygues SA (Paris, Franţa) și Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt, Franţa) (reprezentanţi: L. Vogel, J. Vogel, B. Amory, A. Verheyden, F. Sureau și D. Théophile, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: J.L. Buendia Sierra și C. Giolito, agenţi)

Interveniente în interesul pârâtei: Republica Franceză (reprezentanţi: G. de Bergues și S. Ramet, agenţi), Société française du radiotéléphone - SFR (Paris, Franţa) (reprezentanţi: C. Vajda, QC, și A. Vincent, avocat) și Orange France SA (Montrouge, Franţa) (reprezentanţi: A. Gosset-Grainville și S. Hautbourg, avocats)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei din 20 iulie 2004 (Ajutor de stat NN 42/2004 - Franţa) privind modificarea redevenţelor datorate de Orange și SFR pentru licenţele UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Obligă Bouygues SA și Bouygues Télécom SA să suporte solidar propriile cheltuieli de judecată, cele ale Comisiei, precum și cele ale Orange France SA și ale Société française du radiotéléphone - SFR.

Republica Franceză suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 69, 19.3.2005.