Language of document :

Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. júla 2007 - Bouygues a Bouygues Télécom/Komisia

(vec T-475/04)1

("Štátna pomoc - Mobilné telefónne služby - Úprava poplatkov, ktoré majú zaplatiť Orange France a SFR na základe licencií UMTS - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci")

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Bouygues SA (Paríž, Francúzsko) a Bouygues Télécom (Boulogne-Billancourt, Francúzsko) (v zastúpení: L. Vogel, J. Vogel, B. Amory, A. Verheyden, F. Sureau a D. Théophile, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. L. Buendia Sierra a C. Giolito, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú : Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a S. Ramet, splnomocnení zástupcovia), Société française du radiotéléphone - SFR (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: C. Vajda, QC, a A. Vincent, advokát) a Orange France SA (Montrouge, Francúzsko) (v zastúpení: A. Gosset-Grainville a S. Hautbourg, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 20. júla 2004 (Štátna pomoc NN 42/2004 - Francúzsko) týkajúceho sa úpravy poplatkov, ktoré majú zaplatiť Orange a SFR a základe licencií UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Bouygues SA a Bouygues Télécom SA solidárne znášajú svoje vlastné trovy konania, sú povinné nahradiť trovy konania Komisie, ako aj trovy konania Orange France SA a Société française de radiotéléphone - SFR.

3.    Francúzska republika znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 69, 19.3.2005.