Language of document :

Förstainstansrättens dom av den 4 juli 2007 - Bouygues och Bouygues Télécom mot kommissionen

(Mål T-475/04)1

(Statligt stöd - Mobiltelefoni - Ändring av de avgifter som Orange France och SFR skall betala för UMTS-tillstånd - Beslut i vilket det konstateras att det inte föreligger statligt stöd)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bouygues SA (Paris, Frankrike) och Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt, Frankrike) (ombud: advokaterna L. Vogel, J. Vogel, B. Amory, A. Verheyden, F. Sureau och D. Théophile)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J.L. Buendia Sierra och C. Giolito)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues och S. Ramet), Société française du radiotéléphone - SFR (Paris, Frankrike) (ombud: C. Vajda, QC, och advokaten A. Vincent) och Orange France SA (Montrouge, Frankrike) (ombud: advokaterna A. Gosset-Grainville och S. Hautbourg)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 20 juli 2004 (Statligt stöd NN 42/2004 - Frankrike) om ändring av de avgifter som Orange och SFR skall betala för tillstånd avseende UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Domslut

Talan ogillas.

Bouygues SA och Bouygues Télécom SA skall solidariskt bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som kommissionen, Orange France SA och Société française de radiotéléphone - SFR haft.

Republiken Frankrike skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 69, 19.3.2005.