Language of document :

Kanne 23.7.2007 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-70/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

se päätös (jäljempänä riidanalainen päätös), oli se tehty missä muodossa hyvänsä, on kumottava, jolla vastaaja hylkäsi kantajan 22.6.2006 esittämän vaatimuksen, jonka mukaan komission on korvattava kantajalle se osa hänen oikeudenkäyntikuluistaan asiassa T-176/04,1 Marcuccio vastaan komissio, jonka korvaamiseen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoitti komission 6.3.2006 tekemässään määräyksessä

päätös, jolla kantajan riidanalaisesta päätöksestä tekemä valitus hylättiin, oli se tehty missä muodossa hyvänsä, on kumottava siltä osin kuin tarpeellista

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 6 347,67 euroa viivästyskorkoineen ja korotettuna inflaatiota vastaavalla prosenttiluvulla, joiden osalta vaaditaan 10 prosentin vuotuista kokonaiskorkoa, joka lisätään vuosittain pääomaan, vaatimuksen esittämispäivästä 22.6.2006 siihen päivään asti, kun kantajalle riidanalaisesta päätöksestä aiheutunut aineellinen vahinko korvataan

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 1 000 euroa korvauksena menetetystä mahdollisuudesta, joka kantajalla olisi ollut jos rahasumma olisi ollut hänen käytettävissään ajoissa

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle oikeuden ja kohtuuden mukaan 3 000 euroa tai mikä hyvänsä summa, jota virkamiestuomioistuin pitää kohtuullisena, korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka riidanalaisesta päätöksestä on hänelle aiheutunut

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle jokaiselta päivältä tästä päivästä siihen päivään asti, kun vastaaja panee täytäntöön 22.6.2006 esitettyyn vaatimukseen liittyvän päätöksen kokonaisuudessaan ja poikkeuksetta, 2 euroa tai minkä hyvänsä muun summan, jota virkamiestuomioistuin pitää kohtuullisena, mikä summa maksetaan jokaisen kuun ensimmäisenä päivänä liittyen edellisen kuukauden aikana kertyneisiin oikeuksiin, korvauksena menetyksestä, joka on seurausta päätöksen täytäntöönpanossa mahdollisesti tapahtuvasta viivästyksestä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi kolme seuraavaa kanneperustetta: 1) perustelut puuttuvat täysin, 2) lakia on rikottu, 3) huolenpitovelvollisuutta ja hyvän hallinnon velvollisuutta on laiminlyöty.

____________

1 - EUVL C 121, 20.5.2006, s. 12. Aineellisen virheen johdosta kantaja viittaa asiaan T-176/03 asian T-176/04 sijaan.