Language of document :

2007. július 23-án benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bízottság

(F-70/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperesnek a felperes költségei azon része megtérítése iránti kérelmét elutasító határozatát (a továbbiakban: megtámadott határozat), amelynek viselésére a Bizottságot az Elsőfokú Bíróság a T-176/04. sz. ügyben 2006. március 6-án hozott végzésében kötelezte;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a felperesnek a megtámadott határozat elleni panaszát elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek 2006. június 22-től a teljesítés napjáig évi összesen 10%-os mértékű késedelmi kamattal és értékkövetéssel növelt, évente tőkésített, kezdetben 6 347,67 eurós összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek 1000 eurót kártérítésként azért az elvesztett lehetőségért, amellyel a felperes a részére meg nem fizetett összeggel megfelelő időben való rendelkezés esetén élhetett volna;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek - a felperest a megtámadott határozat miatt ért nem vagyoni és létfenntartási kár megtérítése címén - az általa méltányosan 3000 euróban megjelölt, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek napi 2 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget e kereset megindításától mindaddig, amíg a 2006. június 22-i kérelem teljes és hiánytalan teljesítésével kapcsolatos összes határozatnak a Bizottság eleget nem tesz, és amely összeget a felperes minden hónap első napján kér megfizetni az előző hónapban esedékessé vált követeléseivel kapcsolatban, a kérelem teljesítéséről szóló határozat végrehajtásának bármilyen késéséből adódó kár megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes keresetének alátámasztására az alábbi érvekre hivatkozik: 1) az indokolás teljes hiánya; 2) jogszabálysértés; 3) a gondoskodási és a gondos ügyintézési kötelezettség megsértése.

____________