Language of document :

2007 m. liepos 23 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-70/07)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti sprendimą (toliau - ginčijamas sprendimas), kad ir kokios formos jis būtų, kuriuo buvo atmestas ieškovo 2006 m. birželio 22 d. reikalavimas, kad Komisija jam atlygintų dalį bylinėjimosi išlaidų, patirtų Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo nagrinėtoje byloje T-176/041 Marcuccio prieš Komisiją, kurios buvo priteistos iš atsakovės 2006 m. kovo 6 d. nutartimi;

panaikinti, kiek tai būtina, sprendimą, kad ir kokios formos jis būtų, kuriuo buvo atmestas ieškovo skundas dėl ginčijamo sprendimo;

nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui 6 347,67 EUR sumą su delspinigiais, padidintą pagrįstas 10 % infliacijos norma, skaičiuojama kas metai, nuo 2006 m. birželio 22 d. iki visiško ieškovo patirtų nuostolių atlyginimo;

nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui 1 000 EUR kaip kompensaciją prarastų galimybių, kurias ieškovas būtų turėjęs, jei jam priklausanti suma būtų buvusi sumokėta tinkamu laiku;

nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui, pro bono et ex aequo, 3 000 EUR sumą arba kitą sumą, kuri Pirmosios instancijos teismo nuomone būtų teisinga ir pagrįsta, kaip kompensaciją dėl ginčijamo sprendimo ieškovo patirtą moralinę žalą su palūkanomis;

nurodyti atsakovei mokėti ieškovui 2 EUR ar kitą sumą, kuri Pirmosios instancijos teismo nuomone būtų teisinga ir pagrįsta, už kiekvieną dieną nuo dabar iki atsakovė įvykdys visus be išimčių reikalavimus, nurodytus 2006 m. birželio 22 d. reikalavime, pinigus mokant pirmą mėnesio dieną atsižvelgiant į per paskutinį mėnesį susidariusią sumą, kaip kompensaciją už bet kokį teigiamo sprendimo vykdymo vėlavimą;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo šiuos pagrindus: 1) Visiškas motyvavimo nebuvimas; 2) teisės aktų pažeidimas; 3) atsižvelgimo į pareigūno interesus ir gero administravimo principų pažeidimas.

____________

1 - OL C 121, 2006 05 20, p. 12. Ieškovas daro nuorodą į bylą T-176/03, o ne į bylą T-176/04 (gramatinė klaida).