Language of document :

Kanne 3.7.2007 - Meierhofer v. komissio

(Asia F-74/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Stefan Meierhofer (München, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt H.-G. Schiessl)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

vastaajan 10.5.2007 tekemä kantajaa koskeva päätös on kumottava

vastaajan 19.6.2007 valituksen johdosta tekemä päätös on kumottava

vastaaja on velvoitettava, ottaen huomioon uusi valintakoetulos, päättämään uudelleen kantajan ottamisesta EU:n valintamenettelyn AD/26/05 varallaololuetteloon

vastaaja on velvoitettava perustelemaan uudet päätökset

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja osallistui EU:n valintamenettelyyn AD/26/05 (virkamiehet AD5). Valintakokeen jälkeen valintalautakunta ilmoitti kantajalle, että häntä ei voida ottaa varallaololuetteloon, koska hänen pisteensä eivät riitä.

Kanteessa väitetään, että komission päätöstä, jolla kantajaa ei otettu varallaololuetteloon, ei ole perusteltu, ja että suullisessa kokeessa on tapahtunut menettelyvirhe.

____________