Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 3. jūlijā - Meierhofer/Komisija

(lieta F-74/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stefan Meierhofer, Minhene (Vācija) (pārstāvis - H.-G. Schiessl, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētājas 2007. gada 10. maija lēmumu attiecībā uz prasītāju;

atcelt atbildētājas 2007. gada 19. jūnija lēmumu par sūdzību;

uzlikt atbildētājai pienākumu no jauna izvērtēt prasītāja 2007. gada 29. martā kārtoto mutisko pārbaudījumu, ņemot vērā spēkā esošos pārbaudījumu kritērijus;

uzlikt atbildētājai pienākumu, ņemot vērā jaunos pārbaudījuma rezultātus, no jauna pieņemt lēmumu par prasītāja ietveršanu Eiropas Kopienu personāla atlases procedūras rezerves sarakstā AD/26/05;

uzlikt atbildētājai pienākumu no jauna pieņemtajā lēmumā norādīt pamatojumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs piedalījās Eiropas Kopienu personāla atlases procedūrā AD/26/05 (ierēdnis AD5). Pēc pārbaudījumiem konkursa atlases komisija prasītāju informēja, ka viņš nevar tikt iekļauts rezerves sarakstā sakarā ar nepietiekamu iegūto punktu skaitu.

Prasība ir vērsta pret to, ka Komisijas lēmumā neietvert prasītāju rezerves sarakstā nav pamatojuma, kā arī pret procesuālām kļūdām, kas pieļautas mutiskā pārbaudījuma laikā.

____________