Language of document :

Beroep ingesteld op 3 juli 2007 - Meierhofer / Commissie

(Zaak F-74/07)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Stefan Meierhofer (München, Duitsland) (vertegenwoordiger: H.-G. Schiessl, Rechtsanwalt)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

verweersters besluit van 10 mei 2007 betreffende verzoeker nietig te verklaren;

verweersters besluit op bezwaar van 19 juni 2007 nietig te verklaren;

verweerster te gelasten het op 29 maart 2007 door verzoeker afgelegde mondelinge examen in het licht van de geldende criteria opnieuw te beoordelen;

verweerster te gelasten om op grond van het nieuwe examenresultaat een nieuw besluit te nemen inzake de opname van verzoeker in de reservelijst van het communautaire vergelijkend onderzoek voor de werving van personeel AD/26/05;

verweerster te gelasten de te nemen nieuwe besluiten te motiveren;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker heeft deelgenomen aan het communautaire vergelijkend onderzoek voor de werving van personeel AD/26/05 (ambtenaren AD 5). Na het examen heeft de jury verzoeker meegedeeld dat hij wegens zijn te lage puntenaantal niet in de reservelijst kon worden opgenomen.

Het beroep is gericht tegen het ontbreken van motivering van het besluit van de Commissie om verzoeker niet in de reservelijst op te nemen alsmede tegen procedurefouten tijdens het mondelinge examen.

____________