Language of document :

Žaloba podaná 3. júla 2007 - Meierhofer/Komisia

(vec F-74/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Stefan Meierhofer (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: H.-G. Schiessl, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie žalovanej proti žalobcovi z 10. mája 2007,

zrušiť rozhodnutie o sťažnosti žalovanej z 19. júna 2007,

zaviazať žalovanú, aby opätovne prehodnotila ústnu skúšku, ktorú zložil žalobca 29. marca 2007 pri zohľadnení platných kritérií hodnotenia,

zaviazať žalovanú pri zohľadnení nového výsledku skúšky rozhodnúť opätovne o prijatí žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov v konaní EÚ pre personálny výber pracovníkov AD/26/05,

zaviazať žalovanú, aby odôvodnila rozhodnutia, ktoré je potrebné opätovne prijať,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca je účastníkom konania EÚ pre personálny výber pracovníkov AD/26/05 (úradníci a úradníčky AD5). Po ukončení skúšky výberová komisia informovala žalobcu, že kvôli nedostatočnému počtu dosiahnutých bodov nie je možné ho zaradiť do zoznamu úspešných uchádzačov.

Žaloba smeruje proti chýbajúcemu odôvodneniu rozhodnutia Komisie o nezaradení žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov, ako aj proti procesných chybám počas ústnej skúšky.

____________