Language of document :

Tožba, vložena 3. julija 2007 - Meierhofer proti Komisiji

(Zadeva F-74/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Stefan Meierhofer (München, Nemčija) (zastopnik: H.-G. Schiessl, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba tožene stranke z dne 10. maja 2007, ki se nanaša na tožečo stranko,

za nično naj se razglasi odločba tožene stranke z dne 19. junija 2007, ki se nanaša na pritožbo,

toženi stranki naj se naloži, da ponovno oceni ustni preizkus, ki ga je opravila tožeča stranka 29. marca 2007, pri čemer naj upošteva veljavna merila preizkusa,

toženi stranki naj se naloži, da sprejme novo odločbo o vpisu tožeče stranke na čakalni seznam postopka EU za izbiro osebja AD/36/05 ob upoštevanju novega izida preizkusa,

toženi stranki naj se naloži obrazložitev odločb, ki jih bo sprejela, in

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se je udeležila postopka EU za izbiro osebja AD/26/05 (uradnik AD5). Po preizkusih je natečajna komisija tožečo stranko obvestila, da je ni bilo mogoče vpisati na čakalni seznam, ker ni dosegla zadostnega števila točk.

Tožba nasprotuje neobrazloženi odločbi Komisije o tem, da se tožeča stranka ne vpiše na čakalni seznam, in postopkovnim napakam med ustnim preizkusom.

____________