Language of document :

2007. július 31-én benyújtott kereset - Labate kontra Bizottság

(F-77/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Kay Labate (Tarquinia, Olaszország) (képviselő: I. S. Forrester QC)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2006. október 6-i és 2004. október 18-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy a felperesnek fizesse ki az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 73. cikkében és az Európai Közösségek tisztviselőinek balesetére és foglalkozási megbetegedésére vonatkozó biztosítási szabályzat 9. cikkében előírt összegeket (a továbbiakban: biztosítási szabályzat);

a Közszolgálati Törvényszék rendeljen el minden más vagy további, jogszabályban előírt kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, Kay Labate, az Európai Bizottság korábbi tisztviselőjének, Mario Labaténak özvegye saját és férje hagyatékának nevében vitatja a férje tüdőrákjának foglalkozási megbetegedésként való elismerését elutasító bizottsági határozatot.

Kay Labate 29 éven keresztül dolgozott bizottsági tisztviselőként, amely idő alatt - a felperes szerint - erős dohányfüstnek volt kitéve. Halálához vezető tüdőrákjának felfedezése óta kimondták állandó munkaképtelenségét. Kérelmet nyújtott be betegségének foglalkozási megbetegedésként való elismerésére. Míg az orvosi bizottság elismerte, hogy Kay Labate erős dohányfüstnek volt kitéve, és más okot nem talált tüdőrákjának magyarázatára, határozatában azonban azt is kijelentette, hogy betegségének szakmai tevékenységével való kapcsolatát nem lehet bizonyossággal megállapítani. Ennek megfelelően a Bizottság elutasította a kérelmet az orvosi bizottság azon megállapítását követően, hogy a betegség és Kay Labate szakmai tevékenysége közötti kapcsolat nem állapítható meg kielégítő módon.

A felperes előadja, hogy a Bizottság téves jogalkalmazást követett el, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a Kay Labate által elszenvedett tüdőrák nem tartozik az eljárási szabályzat 73. cikkének hatálya alá. Azt állítja, hogy az orvosi bizottság által használt "bizonyosság" mércéje ésszerűtlenül szigorú, és ellentmond az ítélkezési gyakorlatnak.

A felperes azt is előadja, hogy az orvosi bizottság elmulasztotta a biztosítási szabályzat 3. cikke alapján megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy a dohányfüst, amelynek Kay Labate ki volt téve, súlyosbíthatta tüdőrákját. Továbbá a Bizottság nem vizsgálta azt a kérdést, hogy bár a dohányfüst maga nincs felsorolva a cikkben, a dohányfüst számos konkrét rákkeltő elemét tartalmazza a lista, így az eljárási szabályzat 73. cikkének hatálya alá tartozik. A felperes azt állítja, hogy a tisztán orvosi tények megállapítása helyett az orvosi bizottság, hatáskörét túllépve, tévesen kísérelte meg a bizonyítékok vizsgálatát.

Végül a felperes szerint a bizottsági határozat nem tartalmaz megfelelő indokolást, és a Bizottság számára a határozat elfogadásához szükséges idő túl hosszú és a gondos igazgatás elvével ellentétes volt. Amennyiben a határozatot Kay Labate halála előtt fogadták volna el, és betegségét foglalkozáshoz kapcsolódónak ismerték volna el, kártérítésként 8 évi illetményt kapott volna.

____________