Language of document :

2007 m. liepos 31 d. pareikštas ieškinys byloje Labate prieš Komisiją

(Byla F-77/07)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Kay Labate (Tarkvinija, Italija), atstovaujama Queen's Counsel I. S. Forrester,

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. spalio 6 d. ir 2004 m. spalio 18 d. Komisijos sprendimus.

Priteisti iš Komisijos sumokėti ieškovei sumą, numatytą Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnyje (toliau - Pareigūnų nuostatai) ir Europos Bendrijų pareigūnų draudimo nuo nelaimingo atsitikimo ir profesinės ligos rizikos taisyklių 9 straipsnyje (toliau - draudimo taisyklės).

Nurodyti taikyti bet kokią kitą ar papildomą priemonę.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, K. Labate, buvusio Europos Bendrijų pareigūno Mario Labate našlė, savo vardu ir savo vyro, ginčija Komisijos sprendimus, kuriuose atsisakoma pripažinti plaučių vėžį profesine liga jos vyro atveju.

M. Labate buvo Komisijos pareigūnas 29 metus, kuomet jis, ieškovės nuomone, buvo stipriai veikiamas pasyvaus rūkymo. Jis buvo pripažintas nuolatiniu ligoniu, nustačius plaučių vėžį, kuris vėliau baigėsi jo mirtimi. Jis pateikė prašymą pripažinti šią ligą profesine liga. Pripažindamas pasyvaus rūkymo poveikį M. Labate ir nerasdamas kitų plaučių vėžio priežasčių, Medicinos komitetas vis dėlto savo sprendime teigia, kad jis negalėjo nustatyti akivaizdaus ryšio tarp ligos ir jo profesinės veiklos. Todėl Komisija, remdamasi Medicinos komiteto išvada, kad ryšis tarp ligos ir M. Labate profesinės veiklos nėra pakankamai akivaizdus, atmetė prašymą.

Ieškovė tvirtina, kad Komisija padarė teisės klaidą, nuspręsdama, kad M. Labate liga nepatenka į Pareigūnų nuostatų 73 straipsnio taikymo sritį. Ji teigia, kad Medicinos komiteto naudojamas "akivaizdumo" standartas yra nepagrįstai griežtas ir prieštarauja teismų praktikai.

Ieškovė taip pat teigia, kad Medicinos komitetas neatkreipė dėmesio į tai, kad pasyvus rūkymas, kuris veikė M. Labate, galėjo pasunkinti jo ligą, kaip nustatyta Draudimo taisyklių 3 straipsnyje. Be to, Komisija neatsižvelgė į tai, kad nors pasyvus rūkymas nėra šiame straipsnyje pateiktame sąraše, kai kurie atskiri pasyvaus rūkymo kancerogeniniai elementai yra išvardyti ir patenka į Pareigūnų nuostatų 73 straipsnio taikymo sritį. Ieškovė tvirtina, kad Medicinos komitetas neteisingai bandė nagrinėti įrodymus, viršydamas savo kompetenciją, užuot paprasčiausiai nustatęs medicininius faktus.

Galiausiai, ieškovė teigia, kad Komisijos sprendimas yra nepakankamai motyvuotas ir kad Komisija užtruko pernelyg ilgai priimdama sprendimą, o tai prieštarauja gero administravimo principui. Jei sprendimas būtų priimtas prieš M. Labate mirtį ir jei būtų pripažinta, kad jo liga susijusi su darbu, jis kaip kompensaciją gautų 8 metų atlyginimą.

____________