Language of document :

Acţiune introdusă la 31 iulie 2007 - Labate/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-77/07)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: Kay Labate (Tarquinia, Italia) (reprezentant: I. S. Forrester, Queen's Counsel)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziilor Comisiei din 6 octombrie 2006 și din 18 octombrie 2004;

obligarea Comisiei să îi plătească reclamantei sumele prevăzute la articolul 73 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene ("Statutul funcţionarilor") și la articolul 9 din Reglementarea comună privind asigurarea împotriva riscurilor de accident și de boală profesională a funcţionarilor Comunităţilor Europene ("reglementarea privind asigurarea");

dispunerea oricărei alte măsuri suplimentare necesare;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamanta, doamna Kay Labate, văduva fostului funcţionar al Comisiei Europene Mario Labate, contestă, în nume propriu și în calitate de succesoare a soţului său, deciziile Comisiei prin care se refuză recunoașterea cancerului pulmonar al soţului său ca boală profesională.

Domnul Labate a fost funcţionar al Comisiei timp de 29 de ani, perioadă în care a fost expus în mare măsură, în opinia reclamantei, tabagismului pasiv. Invaliditatea sa permanentă a fost declarată ca urmare a descoperirii cancerului pulmonar care a condus ulterior la decesul său. Acesta depusese o cerere de recunoaștere a bolii sale ca boală profesională. Cu toate că a recunoscut expunerea domnului Labate la tabagismul pasiv și nu a identificat nicio altă cauză a cancerului său pulmonar, comitetul medical a declarat totuși în decizia sa că nu poate stabili cu certitudine legătura cu activităţile sale profesionale. În consecinţă, Comisia a respins cererea pe baza concluziei comitetului medical, și anume că nu a fost stabilită îndeajuns legătura dintre boala și activităţile profesionale ale domnului Labate.

Reclamanta susţine că, prin concluzia că articolul 73 din Statutul funcţionarilor nu acoperă și cancerul de care suferea domnul Labate, Comisia a săvârșit o eroare de drept. Reclamanta afirmă că standardul de "certitudine" folosit de comitetul medical este exagerat de strict și contrar jurisprudenţei.

Reclamanta susţine că, în plus, comitetul medical a omis să examineze posibilitatea ca tabagismul pasiv la care a fost expus domnul Labate să îi fi agravat cancerul, astfel cum este definit la articolul 3 din reglementarea privind asigurarea. De asemenea, Comisia a omis să examineze faptul că, deși tabagismul pasiv nu este menţionat textual în acel articol, sunt enumerate mai multe elemente cancerigene specifice tabagismului pasiv și, pe cale de consecinţă, sunt asigurate în temeiul articolului 73 din Statutul funcţionarilor. Reclamanta susţine că în mod greșit comitetul medical a încercat să examineze aspecte de probă care depășesc competenţa sa, în loc să stabilească faptele medicale.

În fine, reclamanta susţine că decizia Comisiei conţinea un raţionament neadecvat și că timpul care i-a fost necesar Comisiei pentru luarea unei decizii a fost excesiv de lung și contrar principiului bunei administrări. Dacă decizia ar fi fost luată înainte de decesul domnului Labate și în cazul în care Comisia ar fi recunoscut că boala sa este legată de activităţile profesionale, acesta ar fi primit o compensare echivalentă cu salariul său pentru opt ani.

____________