Language of document :

2007 m. vasario 14 d. Tarnautojų teismo nutartis Geert Haelterman ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-102/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 261, 2006 10 28, p. 35.