Language of document :

2007. február 7-én benyújtott kereset - Scozzaro kontra Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (EMEA)

(F-13/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Salvatore Scozzaro (Broxbourne, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA)

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EMEA ügyvezető igazgatójának 2006. március 31-i határozatát, amellyel az elutasította a felperes rokkantsági bizottság összehívása iránti kérelmét, valamint semmisítse meg az ezt megerősítő, október 25-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki az EMEA ideiglenes alkalmazottja, 2005. március 17-én munkahelyi balesetet szenvedett, melynek következtében a munkavégzésre alkalmatlanná vált. 2006. február 14-én tájékoztatták, hogy szerződését 2006. október 15-ét követően nem hosszabbítják meg. A rokkantsági bizottság összehívása iránti kérelmét elutasították.

Keresetének alátámasztásául a felperes többek között az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 31. cikke első bekezdésének és 33. cikke első bekezdésének a Közszolgálati Törvényszék által az F-119/05. sz., Gesner kontra OHIM ügyben hozott ítéletben (az EBHT-ban még nem tették közzé) értelmezett tartalma megsértésére hivatkozik.

____________