Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 7. februārī - Scozzaro pret EZA

(lieta F-13/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Salvatore Scozzaro, Broxbourne (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Agence européenne des Médicaments (EZA)

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2006. gada 31. marta lēmumu, ar ko EZA izpilddirektors ir noraidījis prasītāja lūgums izveidot invaliditātes komisiju, kā arī sekojošo 25. oktobra apstiprinošo lēmumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2005. gada 17. martā prasītājs, EMEA pagaidu darbinieks, cieta nelaimes gadījumā darba vietā, kā rezultātā viņš vairs nevarēja pildīt savu darbu. 2006. gada 14. februārī viņš tika informēts, ka viņa līgums pēc 2006. gada 15. oktobra vairāk netiks pagarināts.Viņa lūgums Komisijai noteikt invaliditāti tika noraidīts.

Savu prasību prasītājs pamato cita starpā ar Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 31. panta pirmās daļas un 33. panta pirmās daļas pārkāpumu, kā tos ir interpretējusi Civildienesta tiesa 2007. gada 16. janvāra spriedumā lietā F-119/05 (Gesner/ITSB (Krājumā vēl nav publicēts).

____________