Language of document :

Žaloba podaná dne 27. února 2007 - Caló v. Komise

(Věc F-14/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giuseppe Caló (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o pracovní místo ředitele v ředitelství "Statistiky podniků" u "Statistického" úřadu Evropských společenství;

zrušit rozhodnutí o jmenování pana X na uvedené pracovní místo;

uložit žalované povinnost uhradit žalobci symbolickou částku 1 euro jako náhradu škody za služební pochybení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník žalované, napadl před Soudem prvního stupně Evropských společenství jednak rozhodnutí, kterým se opětovně zařazuje na místo hlavního poradce u GŘ, k němuž byl přidělen1, a jednak rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti o místo ředitele v témže GŘ2, a před Soudem pro veřejnou službu3 rozhodnutí přijatá v rámci reorganizace GŘ Eurostat o zamítnutí jeho žádosti o místo ředitele. Nyní napadá rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti o jiné místo ředitele u téhož GŘ a o jmenování jiného kandidáta na toto místo.

Žalobce se na podporu své žaloby dovolává zejména existence zjevně nesprávného posouzení, jakož i porušení: i) článků 7, 29 a 45 služebního řádu; ii) pravidel o hodnocení, výběru a jmenování vyšších vedoucích pracovníků Komise, tak jak jsou vymezena ve sdělení ze dne 22. listopadu 2000; iii) pravidel o hodnocení vyšších vedoucích pracovníků platové třídy A1 a A2, tak jak jsou vymezena ve sdělení ze dne 10. března 2004; iv) oznámení o výběrovém řízení COM/2006/164.

____________

1 - Věc T-118/04 (Úř. věst. C 118, 30.4.2004, s. 47).

2 - Věc T-134/04 (Úř. věst. C 146, 29.5.2004, s. 6).

3 - Věc F-79/06 (Úř. věst. C 237, 30.9.2006, s. 17).