Language of document :

2007. február 27-én benyújtott kereset - Caló kontra Bizottság

(F-14/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giuseppe Caló (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala "Vállalkozásstatisztika" igazgatóságának igazgatói állására benyújtott jelentkezését elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg X-nek az említett állásra történő kinevezéséről szóló határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a közszolgálati jogsértéssel okozott kár megtérítéseként a felperesnek fizessen jelképesen egy eurót;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - aki az alperes tisztviselője - az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt egyrészt megtámadta a munkavégzés helye szerinti főigazgatóságnál főtanácsadóként történő újrabeosztásáról szóló határozatot1, másrészt az ugyanezen főigazgatóság főigazgatói állására benyújtott pályázatát elutasító határozatot2, valamint a Közszolgálati Törvényszék előtt3 megtámadta a DG Eurostat (Eurostat főigazgatóság) átszervezése során hozott, a főigazgatói állásra benyújtott pályázatának elutasításáról szóló határozatot. Jelen keresetében a felperes az ugyanezen főigazgatóság egy másik főigazgatói állására benyújtott pályázatának elutasítását és e posztra egy másik jelölt kinevezését vitatja.

Keresetének alátámasztására a felperes elsősorban nyilvánvaló mérlegelési hibára hivatkozik, valamint az alábbi jogszabályok megsértésére: i) a személyzeti szabályzat 7., 29. és 45. cikke; ii) a 2000. november 22-i közleményben foglalt, a Bizottság vezető beosztású alkalmazottainak értékelésére, kiválasztására és kinevezésére vonatkozó szabályok; iii) egy 2004. március 10-i közleményben előírt, az A1 és A2 besorolási osztályba tartozó, vezető beosztású alkalmazottak értékelésére vonatkozó szabályok; iv) a COM/2006/164 álláshirdetés.

____________

1 - T-118/04. sz. ügy (HL C 118., 2004.4.30., 47. o.)

2 - T-134/04. sz. ügy (HL C 146., 2004.5.29., 6. o.)

3 - F-79/06. sz. ügy (HL C 237., 2006.9.30., 17. o.)