Language of document :

2007 m. vasario 27 d. pareikštas ieškinys byloje Caló prieš Komisiją

(Byla F-14/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Giuseppe Caló (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą atmesti ieškovo kandidatūrą į direktoriaus pareigas Europos Bendrijų statistikos tarnybos "Įmonių statistikos" direktorate.

Panaikinti sprendimą paskirti X į šias pareigas.

Priteisti iš atsakovės sumokėti ieškovui simbolinio vieno euro sumą dėl tarnybinio nusižengimo patirtiems nuostoliams atlyginti.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, atsakovės pareigūnas, Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme ginčijo, pirma, sprendimą perkelti jį į pagrindinio patarėjo pareigas jo paskyrimo generaliniame direktorate1, ir, antra, sprendimą atmesti jo kandidatūrą į direktoriaus pareigas tame pačiame generaliniame direktorate2, ir, Tarnautojų teisme3 sprendimus, priimtus reorganizuojant Eurostato generalinį direktoratą, kuriais atmetama jo kandidatūra į direktoriaus pareigas. Šiuo ieškiniu jis ginčija sprendimą atmesti jo kandidatūrą į kitas direktoriaus pareigas tame pačiame generaliniame direktorate ir paskirti į šias pareigas kitą kandidatą.

Savo ieškiniui pagrįsti ieškovas, be kita ko, nurodo akivaizdžią vertinimo klaidą bei: 1) Pareigūnų nuostatų 7, 29 ir 45 straipsnių, 2) Komisijos vyresniųjų pareigūnų vertinimo, atrankos ir paskyrimo taisyklių, įtvirtintų 2000 m. lapkričio 22 d. komunikate, 3) A 1 ir A 2 kategorijos vyresniųjų pareigūnų vertinimo taisyklių, įtvirtintų 2004 m. kovo 10 d. komunikate, 4) pranešimo apie laisvą darbo vietą COM/2006/164 pažeidimą.

____________

1 - Byla T-118/04 (OL C 118 2004 04 30, p. 47).

2 - Byla T-134/04 (OL C 146 2004 05 29, p. 6).

3 - Byla F-79/06 (OL C 237 2006 09 30, p. 17).