Language of document :

Tožba, vložena 27. februarja 2007 - Caló proti Komisiji

(Zadeva F-14/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giuseppe Caló (Luxembourg, Luksemburg) (Zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

odločba, s katero je bila zavrnjena kandidatura tožeče stranke za delovno mesto direktorja v direkciji "Statistike podjetij" na Statističnem uradu Evropskih skupnosti, naj se razglasi za nično;

odločba o imenovanju X na to delovno mesto naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži simbolično plačilo en evro iz naslova odškodnine zaradi kršitve delovnih obveznosti;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik tožene stranke, je pred Sodiščem prve stopnje Evropskih skupnosti izpodbijala, prvič, odločbo, da se jo prerazporedi na položaj glavnega svetovalca pri njenem GD, pri katerem je bila zaposlena1, in drugič, odločbo o zavrnitvi njene kandidature za delovno mesto direktorja pri istem GD2, ter pred Sodiščem za uslužbence3 odločbe, sprejete v okviru prestrukturiranja GD Eurostat, s katerimi je bila zavrnjena njena kandidatura za delovno mesto direktorja. Sedaj izpodbija odločbo o zavrnitvi njene kandidature za drugo delovno mesto direktorja pri istem GD in o imenovanju drugega kandidata na to delovno mesto.

Tožeča stranka se v utemeljitev tožbe sklicuje zlasti na obstoj očitne napake pri presoji ter na kršitev: i) členov 7, 29, in 45 Kadrovskih predpisov; ii) pravil o ocenjevanju, izbiri in imenovanju visokih vodstvenih uslužbencev Komisije, kot so opredeljeni v sporočilu z dne 22. novembra 2000; iii) pravil o ocenjevanju visokih vodstvenih uslužbencev v nazivu A1 in A2, kot so opredeljeni v sporočilu z dne 10. marca 2004; iv) objave prostega delovnega mesta COM/2006/164.

____________

1 - Zadeva T-118/04 (UL C 118, 30.4.2004, str. 47).

2 - Zadeva T-134/04 (UL C 146, 29.5.2004, str. 6).

3 - Zadeva F-79/06 (UL C 237, 30.9.2006, str. 17).