Language of document :

EU-Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 14. februar 2007 - Fernández Ortiz mod Kommissionen

(Sag F-1/06) 1

(Tjenestemænd - ansættelse - prøvetid - afskedigelse efter prøvetidens udløb)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Fernández Ortiz (Madrid, Spanien) (ved avocat J.R. Iturriagagoitia Bassas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios og L. Escobar Guerrero, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af den afgørelse, hvorved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber afskedigede sagsøgeren efter udløbet af hans prøvetid.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 74 af 25.3.2006.