Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2007. gada 14. februāra spriedums - Fernández Ortiz pret Komisiju

(lieta F-1/06) 1

Ierēdņi - Pieņemšana darbā - Pārbaudes laiks - Atlaišana pēc pārbaudes laika

Tiesvedības valoda - spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Fernández Ortiz, Madride (Spānija) (pārstāvis - J. R. Iturriagagoitia Bassas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios un L. Escobar Guerrero)

Priekšmets

Lēmuma, ar ko Eiropas Kopienu Komisija ir paziņojusi par viņa atlaišanu pēc pārbaudes laika, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 74, 25.03.2006.