Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 14 februari 2007 - Fernández Ortiz / Commissie

(Zaak F-1/06)1

(Ambtenaren - Aanwerving - Proeftijd - Ontslag na proeftijd)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Fernández Ortiz (Madrid, Spanje) (vertegenwoordiger: J. R. Iturriagagoitia Bassas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios en L. Escobar Guerrero, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om verzoeker aan het einde van zijn proeftijd te ontslaan

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 74 van 25.03.2006.