Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera a treia) din data de 14 februarie 2007 - Fernández Ortiz/Comisie

(Cauza F-1/06)1

(Funcționari - Recrutare - Perioadă de probă - Concediere după terminarea perioadei de probă)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Fernández Ortiz (Madrid, Spania) (reprezentant: J. R. Iturriagagoitia Bassas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios și L. Escobar Guerrero, agenți)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei prin care Comisia Comunităților Europene a dispus concedierea reclamantului după terminarea perioadei sale de probă.

Dispozitivul hotărârii

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile sale cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 74, 25.3.2006.