Language of document :

Personaldomstolens dom av den 14 februari 2007 - Fernández Ortiz mot kommissionen

(Mål F-1/06)(1)

(Tjänstemän - Anställning - Provanställning - Uppsägning efter provanställningens slut)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Fernández Ortiz (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten J. R. Iturriagagoitia Bassas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios och L. Escobar Guerrero)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska gemenskapernas kommissions beslut att säga upp sökanden efter dennes provanställnings slut.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall stå för sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 74, 25.3.2006.