Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 1.3.2007 - Fardoom ja Ashbrook v. komissio

(Asia F-72/05)1

(Henkilöstö - Kulukorvaus - Virkamatkakulut - Kieltäytyminen allekirjoittamasta ammattiyhdistystoiminnan yhteydessä haettuja matkamääräyksiä - Oikeussuojan tarve - Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Mohammad Reza Fardoom (Roodt-sur-Syre, Luxemburg) ja Michael Ashbrook (Strassen, Luxemburg) (edustajat: aluksi asianajajat G. Bounéou ja F. Frabetti, sittemmin F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja V. Joris)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission päätöksen olla allekirjoittamatta kantajien ammattiyhdistystoimintansa yhteydessä hakemia matkamääräyksiä kumoaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 229, 17.9.2005, s. 37 (alun perin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-291/05 rekisteröity asia, joka siirrettiin 15.12.2005 annetulla määräyksellä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).