Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 1. marca 2007 - Fardoom in Ashbrook proti Komisiji

(Zadeva F-72/05)1

(Uradniki - Povrnitev stroškov - Potni stroški- Zavrnitev podpisa potnih nalogov, zahtevanih v okviru sindikalne dejavnosti - Pravni interes - Nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Mohammad Reza Fardoom (Roodt-sur-Syre, Luksemburg) in Michael Ashbrook (Strassen, Luksemburg) (zastopnika: najprej G. Bounéou in F. Frabetti, nato F. Frabetti, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Berscheid in V. Joris, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero sta bila zavrnjena podpisa potnih nalogov tožečih strank v okviru njunih sindikalnih dejavnosti.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 229, 17.9.2005, str. 37 (zadeva, prvotno vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-291/05 in nato odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).