Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 1. märtsi 2007. aasta otsus - Neirinck versus komisjon

(Kohtuasi F-84/05)1

(Ametnikud - Ajutine teenistuja - Vastuvõetavus - Nõue personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 tähenduses - Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte - Väidetav teenistusse võtmise lubadus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Wineke Neirinck (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden, L. Levi ja C. Ronzi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja L. Lozano Palacios)

Kohtuasja ese

Nõue hüvitada kahju, mis hagejale on tekitatud seoses asjaoluga, et kostja juhtkonna väidetava vea tõttu ei võetud teda ajutise teenistujana teenistusse

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kohtukulud poolte endi kanda.

____________

1 - ELT C 281, 12.11.2005, lk 29 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-334/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).