Language of document :

2007 m. kovo 1 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Neirinck prieš Komisiją

(Byla F-84/05)1

(Pareigūnai - Laikinasis darbuotojas - Priimtinumas - Prašymas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį - Teisėtų lūkesčių apsaugos principas - Tariamas pažadas įdarbinti)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Wineke Neirinck (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų G. Vandersanden, L. Levi ir C. Ronzi

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama D. Martin ir L. Lozano Palacios

Bylos dalykas

Prašymas atlyginti žalą, kurią ieškovė patyrė dėl jos neįdarbinimo laikinąją darbuotoja dėl tariamos atsakovės administracijos klaidos

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo išlaidas.

____________

1 - OL C 281, 2005 11 12, p. 29 (byla iš pradžių įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-334/05, o 2005 m. gruodžio 15 d. Nutartimi perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui).