Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 1. marta spriedums - Neirinck pret Komisiju

(lieta F-84/05) 1

Ierēdņi - Pagaidu darbinieks - Pieņemamība - Lūgums Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkta nozīmē - Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips - Iespējams apsolījums pieņemt darbā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Wineke Neirinck, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - G. Vandersanden, L. Levi un C. Ronzi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un L. Lozano Palacios, pārstāvji)

Priekšmets

Prasība par zaudējumu atlīdzību ar mērķi atlīdzināt kaitējumu, kas prasītājai nodarīts sakarā ar to, ka viņa nav pieņemta darbā kā pagaidu darbiniece pēc atbildētājas administrācijas iespējamas kļūdas

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 281, 12.11.2005., 29. lpp. (lieta sākotnēji tika reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-334/05 un ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).