Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera a doua) din data de 1 martie 2007 - Neirinck/Comisie

(Cauza F-84/05)1

(Funcționari - Agent temporar - Admisibilitate - Cerere în temeiul articolului 90 alineatul (1) din Statutul funcționarilor - Principiul protecției încrederii legitime - Pretinsă promisiune de recrutare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Wineke Neirinck (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: G. Vandersanden, L. Levi și C. Ronzi, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: D. Martin și L. Lozano Palacios, agenți)

Obiectul cauzei

O cerere de daune-interese care urmărește repararea prejudiciului pe care reclamanta susține că l-ar fi suferit pentru că nu a fost angajată ca agent temporar, ca urmare a unei pretinse erori din partea administrației pârâtei

Dispozitivul hotărârii

Respinge acțiunea.

Părțile suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 281, 12.11.2005, p. 29 (cauza a fost înregistrată inițial la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene sub numărul T-334/05 și a fost transferată la Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene prin ordonanța din 15.12.2005).