Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 1. marca 2007 - Neirinck/Komisia

(vec F-84/05)1

(Úradníci - Dočasný zamestnanec - Prípustnosť - Žiadosť v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku - Zásada ochrany legitímnej dôvery - Údajný prísľub prijatia do zamestnania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wineke Neirinck (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: G. Vandersanden, L. Levi a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a L. Lozano Palacios, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na náhradu škody, ktorého cieľom je získať náhradu škody, ktorá žalobkyni vznikla z dôvodu, že nebola prijatá do zamestnania ako dočasný zamestnanec na základe údajného nesprávneho úradného postupu zo strany žalovanej

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 281, 12.11.2005, s. 29 (vec najskôr zapísaná pod číslom T-334/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).