Language of document :

2007. január 26-án benyújtott kereset - Chassagne kontra Bizottság

(F-8/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Olivier Chassagne (Brüsszel, Belgium) (képviselő: Y. Minatchy ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2006. június 23-án és 2006. október 27-én kelt határozatait, és tegye meg a felperessel kapcsolatban az e megsemmisítésből következő intézkedéseket;

a Közszolgálati Törvényszék tegyen meg minden szükséges intézkedést a felperes jogainak és érdekeinek védelme érdekében;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest egy euró kártérítés megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a megtámadott határozatokkal a felperest, aki ekkor az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság félmunkaidőben szakszervezeti tevékenységre kirendelt tisztviselője volt, a 2006. évi előléptetési időszak alapján áthelyezte az említett főigazgatóság listájáról a "IV. melléklet A*10-es listájára".

Keresetének alátámasztására a felperes előadja többek között azt, hogy e határozatok: i) megsértik az indokolási kötelezettség elvét; ii) jogilag nem megalapozottak; iii) megsértik a személyzeti szabályzat 43. cikke általános végrehajtási rendelkezései 6. cikke (3) bekezdésének b) pontját.

____________