Language of document :

2007 m. sausio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Chassagne prieš Komisiją

(Byla F-8/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Olivier Chassagne (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato Y. Minatchy

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. birželio 23 d. ir 2006 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimus bei priimti ieškovo atžvilgiu iš šio panaikinimo išplaukiančias priemones,

Nurodyti visas priemones, reikalingas apsaugoti ieškovo teises ir interesus,

Priteisti iš atsakovės sumokėti 1 EUR dydžio nuostolius.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ginčijamais sprendimais Komisija ieškovą, TREN GD pareigūną, tuo metu pusę darbo dienos dirbusį profesinės sąjungos delegatu, perkėlė iš minėto GD sąrašo į "IV priedo A*10 sąrašą" pagal 2006 m. paaukštinimo procedūrą.

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas teigia, kad šie sprendimai būtent: i) pažeidžia pareigos motyvuoti principą; ii) neturi teisinio pagrindo; iii) pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 6 straipsnio 3 dalies b punktą.

____________