Language of document :

Acțiune introdusă la data de 26 ianuarie 2007 - Chassagne/Comisie

(Cauza F-8/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: Y.Minatchy, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziilor Comisiei din data de 23 iunie 2006 și din 27 octombrie 2006 și dispunerea măsurilor care decurg din acest fapt, în privința reclamantului;

dispunerea măsurilor necesare pentru respectarea drepturilor și intereselor reclamantului;

obligarea pârâtei să-i plătească reclamantului daune-interese în valoare de un euro;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin deciziile atacate, Comisia a dispus ca reclamantul, funcționar în cadrul DG TREN, la momentul respectiv fiind detașat cu jumătate de normă în cadrul sindicatului, să fie trecut de pe lista respectivei DG pe lista "lista A*10 a anexei IV" în temeiul exercițiului de promovare 2006.

În susținerea acțiunii, reclamantul a invocat în principal faptul că aceste decizii: i) încalcă principiul referitor la obligația de motivare, ii) sunt lipsite de un fundament legal, iii) încălcă articolul 6 alineatul (3) litera (b) din Dispozițiile generale de executare a articolului 43 din Statutul funcționarilor.

____________