Language of document :

Tožba, vložena 26. januarja 2007 - Chassagne proti Komisiji

(Zadeva F-8/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Olivier Chassagne (Bruselj, Belgija) (zastopnik: Y. Minatchy, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločb Komisije z dne 23. junija 2006 in z dne 27. oktobra 2006 in naj se sprejmejo ukrepi, ki iz tega izhajajo za tožečo stranko;

sprejmejo naj se vsi ukrepi, potrebni za zaščito pravic in interesov tožeče stranke;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v višini enega evra;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija je v napredovalnem obdobju 2006 z izpodbijanima odločbama premestila tožečo stranko, ki je bil uradnik GD TREN, v tem času polovično dodeljen sindikatu, s seznama navedenega GD na "seznam A*10 Priloge IV".

Tožeča stranka v podporo tožbi med drugim navaja, da ti odločbi: i) kršita načelo obvezne obrazložitve; sta pravno neutemeljeni; kršita člen 6(3)(b) splošnih določb za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov.

____________