Language of document : ECLI:EU:F:2007:37

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE MÁSODIK TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2007. március 15.(*)

„Törlés”

Az F‑100/06. sz. ügyben,

Simon      Balázs Dániel (az Európai Közösségek Bizottságának tisztviselője, lakóhelye: Brüsszel [Belgium], képviseli: Magyar G. ügyvéd)

felperes

és

az Európai Közösségek Bírósága (képviseli: M. Schauss, meghatalmazotti minőségben) és

az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: J. Currall, Bottka V. és Sipos M., meghatalmazotti minőségben)

alperesek

közötti eljárásban,

A MÁSODIK TANÁCS ELNÖKE

meghozta a következő

Végzést

1        A Törvényszék Hivatalába 2006. november 28-án érkezett levelében Simon B. D. arról tájékoztatta a Törvényszéket, hogy az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága eljárási szabályzata – amely a Törvényszék eljárási szabályzatának hatályba lépéséig az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról szóló, 2004. november 2-i 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 333., 7. o.) 3. cikkének (4) bekezdése értelmében mutatis mutandis alkalmazandó a Törvényszékre – 99. cikkének megfelelően keresetétől eláll.

2        A Törvényszék Hivatalába 2007. január 8-án érkezett levelében a Bizottság arról tájékoztatta a Törvényszéket, hogy nem kíván a felperes elállása vonatkozásában észrevételt előterjeszteni, és hogy véleménye szerint a feleknek maguknak kellene viselniük saját költségeiket.

3        A Bíróság nem terjesztett elő észrevételt.

4        Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 88. cikkével együtt olvasott 87. cikke 5. §-ának első bekezdése alapján a felek maguk viselik saját költségeiket.

A fenti indokok alapján

A TÖRVÉNYSZÉK MÁSODIK TANÁCSÁNAK ELNÖKE

a következőképpen határozott:

1)      Elrendeli az F‑100/06. sz., Simon kontra Bíróság és Bizottság ügy törlését a Törvényszék nyilvántartásából.

2)      A felek maguk viselik saját költségeiket.

Kelt Luxembourgban, 2007. március 15-én.

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

hivatalvezető

 

      elnök


* Az eljárás nyelve: magyar.