Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. május 3-i végzése -Bracke kontra Bizottság

(F-123/05. sz. ügy)1

("Tisztviselők - Versenyvizsga - Belső versenyvizsga - Felvételi követelmények - Versenyvizsga-kiírás - A szolgálatban eltöltött időre vonatkozó feltétel - Helyettesítő személyzet - A személyzeti szabályzat 27. cikke - Gondos ügyintézés elve - Hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Belgium) (képviselő: P. Bruwier ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt - az EK 241. cikk alapján - a COM/PC/04 versenyvizsga-kiírás III.1. cikkének alkalmazhatatlansága a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértése okán, másrészt a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes felvételét megtagadó határozata, valamint e határozat alapján hozott jogi aktusok megsemmisítése, mivel azok sértik a személyzeti szabályzat 27. cikkét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, a gondos ügyintézés elvét, a versenyvizsga-bizottság függetlenségének elvét, a bizalomvédelem elvét, és mivel annak alapja egy jogellenes versenyvizsga-kiírás.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 60., 2006.3.11., 53. o.