Language of document :

2007 m. gegužės 3 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Bracke prieš Komisiją

(Byla F-123/05 )1

(Pareigūnai - Konkursas - Vidaus konkursas - Leidimo dalyvauti konkurse sąlygos - Pranešimas apie konkursą - Ištarnauto laiko sąlyga - Laikinasis personalas - Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnis - Gero administravimo principas - Nediskriminavimo principas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Belgija), atstovaujamas advokato P. Bruwier

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama D. Martin ir L. Lozano Palacios

Bylos dalykas

Pirma, pranešimo apie konkursą COM/PC/04 III.1 punkto netaikymas, remiantis EB 241 straipsniu, dėl nediskriminavimo principo pažeidimo, ir, antra, Paskyrimų tarnybos sprendimo, kuriuo atsisakoma ieškovą įdarbinti, bei vėlesnių šio sprendimo pagrindu priimtų aktų panaikinimas remiantis tuo, kad pirmasis pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnį, nediskriminavimo principą, gero administravimo principą, konkurso komisijos nepriklausomumo principą, teisėtų lūkesčių principą, ir kad jis yra pagrįstas neteisėta pranešimo apie konkursą nuostata.

Rezoliucinė nutarties dalis

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 60, 2006 3 11, p 53.