Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 3. maija rīkojums - Bracke/Komisija

(lieta F-123/05) 1

Ierēdņi - Konkurss - Iekšējs konkurss - Pielaišanas nosacījumi - Paziņojums par konkursu - Nosacījums par darba stāžu dienestā - Uz laiku pieņemti darbinieki - Civildienesta noteikumu 27. pants - Labas pārvaldības princips - Nediskriminācijas princips

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jean-Marc Bracke, Etterbeeck (Beļģija) (pārstāvis - P. Bruwier, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un L. Lozano Palacios)

Priekšmets

Pirmkārt, saskaņā ar EKL 241. pantu nediskriminācijas principa pārkāpuma dēļ atzīt par nepiemērojamu paziņojuma par konkursu COM/PC/04 III.1 punktu un, otrkārt, atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt darbā prasītāju, kā arī tiesību aktus, kas pieņemti saistībā ar šo lēmumu, jo ar to ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 27. pants, nediskriminācijas princips, labas pārvaldības princips, atlases komisijas neatkarības princips, tiesiskās paļāvības princips un tas ir pieņemts uz nelikumīga paziņojuma noteikuma pamata.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 60, 11.03.2006., 53. lpp.