Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 3 mai 2007 - Bracke/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-123/05)1

(Funcționari - Concurs - Concurs intern - Condiții de admitere - Anunț de concurs - Condiția referitoare la vechimea în serviciu- Personal interimar - Articolul 27 din Statutul funcționarilor - Principiul bunei administrări - Principiul nediscriminării)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Belgia) (reprezentant: P. Bruwier, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: L. Lozano Palacios și M. Martin, agenți)

Obiectul cauzei

Pe de o parte, în temeiul articolului 241 CE, inaplicabilitatea punctului III.1 din anunțul de concurs COM/PC/04 pe motiv de încălcare a principiului nediscriminării, și, pe de altă parte, anularea deciziei AIPN prin care s-a refuzat recrutarea reclamantului, și a actelor luate ca urmare a acestei decizii, pe motiv că decizia încalcă articolul 27 din Statutul funcționarilor, principiile nediscriminării, bunei administrări, independenței comisiei de evaluare, încrederii legitime, și în măsura în care se întemeiază pe o dispoziție ilegală din anunțul de concurs.

Dispozitivul ordonanței

1)    Respinge acțiunea ca vădit neîntemeiată.

2)    Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 60, 11.3.2006, p.53