Language of document :

Žaloba podaná dne 27. února 2007 - Dragoman v. Komise

(Věc F-16/07)

Jednací jazyk: rumunština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Adriana Dragoman (Brusel, Belgie) (zástupce: G. Dinulescu, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit ústní rozhodnutí komise výběrového řízení EPSO/AD/34/06 ze dne 28. listopadu 2006, kterým komise udělila žalobkyně "vylučující známku" za první ústní tlumočnickou zkoušku, známku, jež v souladu s oznámením o uvedeném výběrovém řízení znemožnila žalobkyni složit následující ústní tlumočnické zkoušky a závěrečnou ústní zkoušku;

zrušit písemné rozhodnutí potvrzující výše uvedené rozhodnutí, jež bylo přidáno do složky EPSO žalobkyně dne 12. prosince 2007;

opětovně zorganizovat výběrové řízení speciálně pro žalobkyni při přísném dodržení všech ustanovení práva Společenství a ustanovení oznámení o výběrovém řízení;

určit, že článek 6 přílohy III služebního řádu úředníků je protiprávní, a zaznamenat tuto protiprávnost;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává tří žalobních důvodů, z nichž první vychází z porušení zásady rovnosti a zásady zákazu diskriminace. Žalobkyně v rámci první části tohoto žalobního důvodu uplatňuje, že se stala předmětem diskriminace na základě státní příslušnosti, v rozporu s článkem 27 služebního řádu. Poté, co již předložila důkaz o své belgické státní příslušnosti, byla ještě vyzvána, aby doložila svou rumunskou státní příslušnost. Ve druhé části tvrdí, že se výběrová komise dopustila diskriminace na úkor uchazečů, kteří, stejně jako ona, ještě nepracovali v orgánech jako dočasní nebo smluvní zaměstnanci.

Žalobkyně se ve svém druhém žalobním důvodu dovolává porušení ustanovení oznámení o výběrovém řízení a zásady řádné správy. Jednak byla během své zkoušky vyzvána, aby hovořila o své odborné zkušenosti, přestože odborná zkušenost nebyla požadována od uchazečů jako ona, kteří byli držiteli univerzitního diplomu v oblasti konferenčního tlumočení. Krom toho výběrová komise určila a použila kvóty úspěšnosti v závislosti na jazykových kombinacích zvolených uchazeči, a to aniž by taková možnost byla stanovena v oznámení o výběrovém řízení.

Žalobkyně ve svém třetím žalobním důvodu uplatňuje porušení povinnosti uvést odůvodnění.

____________