Language of document :

Kanne 27.2.2007 - Dragoman v. komissio

(Asia F-16/07)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Adriana Dragoman (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja G. Dinulescu)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kilpailun EPSO/AD/34/06 valintalautakunnan 28.11.2006 tekemä se suullinen päätös on kumottava, jolla tämä valintalautakunta antoi kantajalle ensimmäisestä suullisesta tulkkauskokeesta hylkäävän arvosanan, jonka takia, kuten edellä mainittua kilpailua koskevassa kilpailuilmoituksessa todetaan, kantaja ei päässyt osallistumaan seuraaviin suullisiin tulkkauskokeisiin ja suulliseen loppukokeeseen

kirjallinen päätös, jolla vahvistetaan edellä mainittu päätös ja joka liitettiin kantajan EPSO-kansioon 12.12.2006, on kumottava

kilpailu on järjestettävä uudelleen kantajaa varten siten, että kaikkia yhteisön oikeuden säädöksiä ja kilpailuilmoituksen säännöksiä noudatetaan tarkasti

henkilöstösääntöjen liitteessä III oleva 6 artikla on todettava lainvastaiseksi ja tämä lainvastaisuus on merkittävä tiedoksi

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, joista ensimmäinen liittyy siihen, että yhdenvertaisuusperiaatetta ja syrjintäkiellon periaatetta on loukattu. Tämän kanneperusteen ensimmäisessä osassa kantaja väittää, että häntä on syrjitty kansalaisuuden perusteella, mikä on kielletty muun muassa henkilöstösääntöjen 27 artiklassa. Sen jälkeen kun kantaja oli jo esittänyt näyttöä siitä, että hän on Belgian kansalainen, häntä kehotettiin esittämään näyttöä siitä, että hän on Romanian kansalainen. Toisessa osassa kantaja väittää, että valintalautakunta syrji hänen kaltaisiaan hakijoita, jotka eivät jo olleet toimielinten palveluksessa väliaikaisena toimihenkilönä tai sopimussuhteisena toimihenkilönä.

Toisessa kanneperusteessaan kantaja vetoaa siihen, että kilpailuilmoituksen säännöksiä on rikottu ja että hyvän hallinnon periaatetta on loukattu. Yhtäältä kantajaa kehotettiin kokeen aikana kertomaan työkokemuksestaan, vaikka hänen kaltaisiltaan kantajilta, joilla on yliopistotasoinen loppututkinto konferenssitulkkauksen alalla, ei vaadittu minkäänlaista työkokemusta. Toisaalta kantaja väittää, että valintalautakunta laati ja sovelsi läpäisykiintiöitä kantajien valitsemien kieliyhdistelmien mukaan ilman, että kilpailuilmoituksessa säädetään tällaisesta mahdollisuudesta.

Kolmannessa kanneperusteessaan kantaja vetoaa siihen, että perusteluvelvollisuutta on laiminlyöty.

____________