Language of document :

2007. február 27-én benyújtott kereset - Dragoman kontra Bizottság

(F-16/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Felperes: Adriana Dragoman (Brüsszel, Belgium) (képviselő: G. Dinulescu ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/AD/34/06 versenyvizsga vizsgabizottságának 2006. november 28-i szóbeli határozatát, mellyel e vizsgabizottság kizáró osztályzatot adott a felperesnek az első tolmácsolási szóbeli vizsgán, amely osztályzat a fent említett versenyvizsga kiírásának megfelelően nem tette lehetővé a felperes számára a következő tolmácsolási szóbeli vizsgákon, valamint a szóbeli záró vizsgán való részvételt;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a fent említett határozatot megerősítő írásbeli határozatot, melyet 2006. december 12-én csatoltak a felperes EPSO-dossziéjához;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el a versenyvizsga külön a felperes számára történő újbóli megszervezését, a közösségi jog valamint a versenyvizsga-kiírás valamennyi rendelkezésének szigorú betartása mellett;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a tisztviselők személyzeti szabályzatának III. melléklete 6. cikkének jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a felperes három jogalapra hivatkozik, melyek közül az első az egyenlőség elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértésére vonatkozik. E jogalap első részében a felperes azzal érvel, hogy állampolgársága miatt érte hátrányos megkülönböztetés, ami különösen a személyzeti szabályzat 27. cikkébe ütközik. Belga állampolgárságának bizonyítása után ugyanis felszólították arra, hogy igazolja román állampolgárságát. A jogalap második részében azt állítja, hogy a vizsgabizottság hátrányos megkülönböztetést alkalmazott azon jelöltekkel szemben, akik még nem dolgoztak az intézményeknél ideiglenes vagy szerződéses alkalmazottként.

Második jogalapjában a felperes a versenyvizsga-kiírás rendelkezéseinek, valamint a gondos ügyintézés elvének megsértésére hivatkozik. Egyrészt vizsgája során arra kérték, beszéljen szakmai tapasztalatáról, holott semmiféle szakmai tapasztalatot nem vártak el azoktól a jelöltektől, akik - mint ő is - konferenciatolmács diplomával rendelkeztek. Másrészt a vizsgabizottság a jelöltek által választott nyelvi kombináció szerint korlátozta a sikeres vizsgázók számát anélkül, hogy a versenyvizsga-kiírás ezt lehetővé tette volna.

Harmadik jogalapjában a felperes az indokolási kötelezettség megsértésére hivatkozik.

____________